Smart SME Fair 2016 | "Beauty of Yuan (RMB)"
ดร.จูน กูรูด้านการค้าไทย-จีนและเจ้าของเพจ"ดูดเงินหยวน" ในงาน Smart SME Fair 2016

ดร.จูน กูรูด้านการค้าไทย-จีนและเจ้าของเพจ”ดูดเงินหยวน” ในงาน Smart SME Fair 2016

  ดร.จูน กูรูด้านการค้าไทย-จีนและผู้ก่อตั้งทีม”ดูดเงินห […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"