ไร้เงินสด | "Beauty of Yuan (RMB)"

จีน – กับการชำระเงินแบบไร้เงินสด

ทำไมการทำการค้าของชาวจีนทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ๆ จึงรีบต […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"