ไทยเพื่อนบ้านชาวแดนมังกร | "Beauty of Yuan (RMB)"

ไทย “เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร” จีนโหวตให้ไทยเป็น 1ใน7ประเทศมิตรภาพเพื่อนบ้าน

  ไทย “เพื่อนบ้านชาวแดนมังกร” จีนโหวตให้ไทยเ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"