โอกาส | "Beauty of Yuan (RMB)"

คุณเห็นโอกาสในประเทศจีนมากน้อยเพียงใด

  “คุณเห็นโอกาสในประเทศจีนมากน้อยเพียงใด?” ก่อน ดร […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"