โครงการรถไฟไทย-จีน | "Beauty of Yuan (RMB)"

ไทยร่วมมือจีน 5 โครงการหลัก มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง!

  นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวระหว่างการพบ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"