เชียงใหม่ | "Beauty of Yuan (RMB)"
Yee-Peng

มาดูสื่อจีนรายงาน: นักท่องเที่ยวจีนร่วมงาน”ลอยกระทง”

  สื่อจีนรายงาน: ที่จังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลทางน้ำ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"