พิธีถวายความอาลัย | "Beauty of Yuan (RMB)"
วัดเส้าหลิน จัดพิธีถวายความอาลัย

วัดเส้าหลิน จัดพิธีถวายความอาลัย

วัดเส้าหลินจัดพิธีถวายอาลัยฯ ที่วัดเส้าหลิน นครเจิ้งโจว […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"