ประตูอีสาน | "Beauty of Yuan (RMB)"
ไห่หนานแอร์ไลน์ส

อุดรฯเริ่มเปิดประตูอีสานสู่แดนมังกร จับมือไห่หนานแอร์ไลน์ส

อุดรฯสบช่องเชื่อมโยงจีนจับมือไห่หนานแอร์ไลน์ส บุกเบิกเส […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"