ปฏิบัติการดูดเงินหยวน | "Beauty of Yuan (RMB)"

ด่วน!! รับสมัครแล้ว “7th CAMP ปฏิบัติการดูดเงินหยวน” จำนวน 2 วัน รุ่นที่ 7

“CAMP ดูดเงินหยวน 7” ประกาศรับสมัครแล้ว และเรียนในวันศุ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"

ด่วน!! รับสมัครแล้ว “6th CAMP ปฏิบัติการดูดเงินหยวน” จำนวน 2 วัน รุ่นที่ 6

“CAMP ดูดเงินหยวน 6” ประกาศรับสมัครแล้ว และเรียนในวันเส […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"
5th CAMP ปฏิบัติการดูดเงินหยวน” จำนวน 2 วัน รุ่นที่ 5

ด่วน!! เริ่มแล้ว “5th CAMP ปฏิบัติการดูดเงินหยวน” จำนวน 2 วัน รุ่นที่ 5

  “CAMP ดูดเงินหยวน 5” ประกาศรับสมัครแล้ว และเรียน […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"
CAMP4

ด่วน!! เริ่มแล้ว “4th CAMP ปฏิบัติการดูดเงินหยวน” จำนวน 2 วัน รุ่นที่ 4

9 “CAMP ดูดเงินหยวน 4” ประกาศรับสมัครแล้ว แ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"