ทัวร์ศูนย์เหรียญ | "Beauty of Yuan (RMB)"

เรากำลังเข้าใจอะไรผิดไป…กับนักท่องเที่ยวจีน

  เรากำลังเข้าใจอะไรผิดไป…กับนักท่องเที่ยวจี […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"