ถวายพระพร | "Beauty of Yuan (RMB)"
สวดมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวง

สวดมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวง

    “…ข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิ […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"