ตำราพิชัยยุทธ | "Beauty of Yuan (RMB)"
ตำราพิชัยยุทธ-ซุนวู

ตำราพิชัยยุทธ ซุนวู 以正合 以奇胜

อ.จูนช่วยดูคำนี้ หาคนช่วยอธิบายหน่อยครับ ในตำราพิชัยยุท […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"