ฐานผลิต | "Beauty of Yuan (RMB)"

บ.จีนแห่ลงทุนในไทย หวังเป็นฐานผลิต ‘แผงโซลาร์เซลล์’

  เมื่อจีนรุกไทย ลงทุนตั้งโรงงานหลายพื้นที่ หวังเป […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"