ชิงช้าสวรรค์ | "Beauty of Yuan (RMB)"
จีนเปิดตัวที่จอดรถใช้กลไกลคล้ายกับชิงช้าสวรรค์

เป็นยังไง…ที่จอดรถในจีนแบบชิงช้าสวรรค์

  เป็นยังไง…ที่จอดรถในจีนแบบชิงช้าสวรรค์ จีน […]

แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"