เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ
@beautyofyuan
beautyofyuan@gmail.com
https://www.beautyrmb.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิก
ผศ.ดร. สุมนา ธีรกิตติกุล แร็บ (Asst.Prof. Dr. Sumana Theerakittikul Rab)
และทีมงานดูดเงินหยวน
เกี่ยวกับ
ที่ปรึกษาและสอน SME ให้สามารถทำธุรกิจกับคนจีน หรือ ไปทำการค้าที่จีนได้แบบมีผลลัพธ์
แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"