เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ

@beautyofyuan
beautyofyuan@gmail.com
https://www.beautyrmb.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ

ที่ปรึกษาและสอน SME ให้สามารถทำธุรกิจกับคนจีน หรือ ไปทำการค้าที่จีนได้แบบมีผลลัพธ์
แบ่งปันสิ่งนี้: "ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ สังคมแห่งการแบ่งปัน"